';
Beskrivelse
Solfyldt og tør forhave. Den eksisterende beplantning fjernes, kun en dekorativ Acer beholdes. Der plantes et par mindre træer til at holde Aceren med selskab, men bedets hovedelementer bliver dog græsser og stauder. Marken i baggrunden inspirerer til design og plantevalg. Om foråret blomstrer diverse løgplanter, hvorefter stauderne og græsserne overtager. Disse har prydværdi resten af året – også om vinteren, og giver mange fine naturoplevelser. Bedet er naturalistisk og planterne vil komme til at fylde hele forhaven, som man allerede aner ved at bladre igennem alle billederne.Disse er taget henover en periode på halvandet år, hvoraf nogle fra november måned.”