';
OM MARKKU

Mit navn er Markku Olaf Larsen. Siden 2009 har jeg boet i Danmark med min danske kone. Jeg er finsk nordmand: Født i de tusind søers land, men primært opvokset på sydkysten af Norge.

Som ung begyndte jeg at læse sprog på universitetet i Oslo, men i kølvandet af en række rejser i Asien og Nordamerika valgte jeg at ændre studieretning. Under et ophold i USA udførte jeg frivilligt arbejde i Seattle Japanese Garden, hvor jeg blev introduceret for den gamle japanske havetradition.

Mit arbejde i Seattle Japanese Garden blev udgangspunktet for min faglige passion og mit valg af levevej, og jeg begyndte at lede efter en læremester. Efter et stykke tid fandt jeg Hiro Okusa og Japonica Landscaping & Nurseries i Vancouver. Hiro Okusa er ekspert i stensætning og naturalistisk anlagte bække, vandfald og damme.

Jeg gik i uformel mesterlære i japanske landskabshaver hos Okusa, hvor mine opgaver også bestod i at passe køkkenhaven på Okusas farm ved den amerikanske grænse. Min passion for den japanske landskabshave blev større og større, jo mere jeg lærte. Derfor kombinerede jeg min mesterlære hos Okusa med en række studieophold i Canada inden for design, intensivt anlægsarbejde, vedligehold/beskæring og videreudvikling af japansk-inspirerede landskabshaver, og jeg deltog på internationale symposier om japanske haver i USA og Japan.

Sideløbende med min mesterlære hos Okusa tog jeg en norsk gartneruddannelse. For at finansiere min uddannelse, mine rejser og min deltagelse på internationale symposier arbejdede jeg som selvstændigt cykelbud i Oslo. Det var her, jeg mødte min kone.

Siden jeg flyttede til Danmark i 2009, har jeg arbejdet inden for gartnerfaget, og i efteråret 2015 valgte jeg at starte som selvstændig gartner.